/* */

2 % dane v prospech Združenia priateľov Čunova

Združenie priateľov Čunova je príjemcom 2 % dane. Cieľom nášho občianskeho združenia je rozvíjanie všestranných aktivít v oblasti kultúry, výchovy a vzdelávania, športu a mládeže, ochrany prírody, sociálnej starostlivosti, podpory podnikania a obchodu, rekreácie, umenia, folkloristiky a ľudového umenia, verejnej správy, ktoré sú zamerané na podporu duchovného a materiálneho života občanov Bratislavy – Čunova a dunajského priestoru vytvoreného v rámci vodného diela Gabčíkovo.

 Podľa zákona č. 295/2003 o daniach z príjmov môžete poskytnúť 2% z dane v prospech Vami vybranej neziskovej organizácie. Daň musíte zaplatiť celú a môžete sa iba rozhodnúť, či dve percentá z nej pôjdu do štátneho rozpočtu alebo na podporu občianskeho združenia. Nepredstavuje to pre Vás žiaden výdaj navyše a daňový úrad garantuje ochranu Vašich osobných údajov.

 Budeme vďační ak o možnosti venovať 2 % dane v prospech Združenia priateľov Čunova dáte vedieť aj Vašim priateľom, kolegom v práci či známym. Ďakujeme za Vašu priazeň.

ZDRUŽENIE PRIATEĽOV ČUNOVA

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

Obchodné meno (názov)

12 Združenie priateľov Čunova

Sídlo – obec, PSČ, ulica, súpisné/orientačné číslo

13 Bratislava, 851 10 Na hrádzi, č.67/193

Právna forma                                                           Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID)

14 Občianske združenie   15 3 8 6 0 1 3        

 

 

Autor

Komentovanie je vypnuté.