/* */

Aktuálne informácie

Úrad verejného zdravotníctva
Opatrenie ÚVZ k prevádzke zariadení
. Úrad verejného zdravotníctva SR prijal opatrenie k prevádzke zariadení pre deti, seniorov, vo vzťahu k maloobchodným predajniam a ďalšie, ktoré sa týkajú zabezpečenia kvality ovzdušia v budovách. Viac TU https://www.zmos.sk/opatrenie-uvz-k-prevadzke-zariadeni–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Zrušenie štátnej karantény. Úrad verejného zdravotníctva SR nariaďuje,  aby osoby  pri  prekročení  hraníc  Slovenskej  republiky  odovzdali  negatívy  výsledok  RT-PCR  testu  (potvrdenie  o  negativite  testu)  na  ochorenie  COVID-19 nie starší ako 96 hodín príslušníkovi Policajného zboru Slovenskej republiky. Viac TU https://www.zmos.sk/zrusenie-statnej-karanteny–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Výnimky pre nosenie ochranných prvkov na prekrytie horných dýchacích ciest. Úrad verejného zdravotníctva SR prijal nové opatrenie s účinnosťou od dnešného dňa, ktoré všetkým  osobám  zakazuje  s  účinnosťou  od  10.  júna  2020  od  06:00  hod.  do  odvolania  vychádzať  a  pohybovať  sa  na  verejnosti  v  priestoroch  interiérov  budov  a  v  prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka, a to s výnimkou. Viac TU https://www.zmos.sk/vynimky-pre-nosenie-ochrannych-prvkov-na-prekrytie-hornych-dychacich-ciest–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Detské ihriska v exteriéri – uvoľnenie opatrení. Vzhľadom na priaznivo sa vyvíjajúcu epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID – 19 v Slovenskej republike, je možné pristúpiť’ k uvoľneniu opatrení pri prevádzke detských ihrísk v exteriéri. Viac TU https://www.zmos.sk/detske-ihriska-v-exterieri-uvolnenie-opatreni-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Európska únia
Skúseností európskych miest a obcí. Kríza v niektorých krajinách ešte stále pretrváva, reštriktívne opatrenia sa postupne uvoľňujú, a preto Vám prinášame ďalšie iniciatívy európskych miest a obcí z rôznych oblastí. Týkajú sa sociálnej politiky a zamestnanosti, výskumu a inovácií, ale aj vzdelávania, kultúry a športu. Viac TU https://www.zmos.sk/skusenosti-europskych-miest-a-obci-ii-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Kultúra
Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2020. Ministerstvo kultúry SR zverejnilo výzvu na prihlásenie kultúrnych aktivít realizovaných širokým spektrom subjektov, vrátane miestnej územnej samosprávy, do iniciatívy Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/dni-europskeho-kulturneho-dedicstva-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Autor

Komentovanie je vypnuté.