/* */

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Hasičský a záchranný útvar hl.mesta SR Bratislavy vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Vyhlásenie ČZNVP 2018

Autor

Komentovanie je vypnuté.