/* */

Dajte odpadu šancu na ďalší život a kam putuje odpad?

Denne sa z bratislavských žltých zberných nádob a vriec vyzbiera približne 30 ton plastových obalov, kovových obalov a nápojových kartónov. Len vďaka správnemu vytriedeniu môže byť odpad zrecyklovaný a použitý opätovne.

Komplexným návodom, ako správne triediť odpad v Bratislave je dokument Alchýmia triedenia komunálneho odpadu, voľne dostupný na stránke www.olo.sk/triedenie. Ďalšie tipy, ako na správne triedenie odpadu nájdete na sociálnych sieťach OLO – Odvoz a likvidácia odpadu.

Kam putuje váš odpad?

 Odpad zo žltých nádob a vriec OLO odváža  do dotrieďovacieho závodu vo Vlčom hrdle. Tam sa jednotlivé druhy odpadu pomocou modernej optickej triediacej linky rozdelia do samostatných kójí. Takto vytriedený odpad sa následne zlisuje do balíkov, ktoré sa posielajú na ďalšie spracovanie recyklátorom.  Z konzervy tak môže vzniknúť napríklad kostra bicykla, z plastovej fľaše flísová bunda a z krabice od džúsu napríklad dávkovač na mydlo.

K recyklátorom tiež putuje vyzbieraný papier a sklo. Z novín a časopisov sa vyrobí napríklad obal na vajíčka, toaletný papier alebo krabica. Z použitej sklenenej fľaše môže opäť vzniknúť rovnako kvalitná fľaša, karafa na vodu alebo váza.

Kuchynský biologicky rozložiteľný odpad vyzbieraný z bratislavských domácností sa premieňa na elektrinu, bioplyn a biouhlíkový substrát. Tento materiál je schopný viazať uhlík, vyživovať pôdu a zvyšovať jej úrodnosť. Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad sa ďalej zhodnocuje v kompostárni.

Použité oleje a tuky sú znovu použiteľnými surovinami, ktoré je možné zužitkovať pri výrobe biopalív. Tento druh odpadu nachádza využitie v odvetví energetiky, dopravy či logistiky.

Čierne nádoby sú určené na zmesový komunálny odpad, ktorý sa už ďalej nedá recyklovať. Zmesový odpad putuje do Zariadenia na energetické využitie odpadu (ZEVO), kde sa mení na elektrickú energiu a teplo pre časť bratislavských domácnosti. Aj proces spracovania odpadu v ZEVO je súčasťou projektov, ktoré pomáhajú Bratislave stať sa cirkulárnym mestom.

https://www.olo.sk/triedenie/

Pomôžte Bratislave zhodnocovať odpad tým, že ho budete správne triediť.

  

 

Autor

Komentovanie je vypnuté.