/* */

Dotazník- športová infraštruktúra v Bratislave

V rámci spolupráce medzi Metropolitným inštitútom BratislavyOddelením školstva športu a mládeže sa organizuje prieskum, ktorého cieľom je získať čo najviac informácií o športovej infraštruktúre v Bratislave, ako sú využívané športoviská a naopak, aké športoviská v Bratislave chýbajú. Zároveň sa prieskum sústredí na identifikovanie lokalít, ktoré nemajú dostatočnú športovú vybavenosť. Neoddeliteľnou súčasťou prieskumu je dotazník, prostredníctvom ktorého sa zisťuje od obyvateľov Bratislavy, aké sú potreby pre šport v meste.

  • Vážená obyvateľka, vážený obyvateľ Bratislavy, radi by sme sa Vás spýtali, čo môže mesto urobiť, aby športovalo stále viac ľudí. Do tvorby mesta a verejných priestorov chceme zapájať čo najviac občanov a zlepšovať tak kvalitu ich života a poskytovaných služieb. Chceli by sme Vás preto požiadať o vyplnenie dotazníku, ktorého vyplnenie zaberie asi 5 minút.

Našim cieľom je zistiť, aký je vzťah obyvateľov k športu, aké športoviská v Bratislave chýbajú, ako Bratislava využíva svoj potenciál. Dotazník je určený nielen pre športovcov, ale aj pre ľudí, ktorí nemajú o šport záujem.

Autor

Komentovanie je vypnuté.