/* */

Hľadáme dobrovoľníkov !

 

Vážení občania, v súvislosti s pripravovaným celoplošným testovaním na Covid-19 MČ Bratislava-Čunovo hľadá ochotných dobrovoľníkov  do testovacieho tímu. Detailné podmienky v tomto momente ešte nie sú známe, čakáme na usmernenia a podrobnosti.

Napriek tejto skutočnosti a najmä z dôvodu časovej tiesne prosíme tých, ktorí sú aj pri neznalosti detailov predbežne ochotní, schopní a pripravení pomôcť, ohláste sa nám na: miestnyurad@mc-cunovo.sk, 02/62 85 06 21.

Testovanie bude prebiehať v dvoch termínoch  30.10. – 1.11.2020 a 6.11.-8.11.2020. Uveďte prosím svoje meno a kontakt na seba.

  • pre každý z uvedených dní je potrebné zostaviť skupinu pozostávajúcu z 2 úradníkov a 2-3 dobrovoľníkov. V odberových miestach bude testovanie vykonávané v čase od 09.00 do 18.00 hod., pričom pohotovosť personálu v odberných miestach je stanovená do 08:00 hod v daný deň, strava a ochranné pomôcky budú zabezpečené
  • odberové miesto – MÚ Bratislava-Čunovo – ako pri voľbách
  • úlohou administratívnych pracovníkov bude spracovávanie evidencie testovaných osôb a formulárov so súhlasom na spracovanie osobných údajov
  • pomocný personál (dobrovoľníci) bude vypomáhať s usmerňovaním občanov, prípadne vypomáhať administratívnym pracovníkom

 

Autor

Komentovanie je vypnuté.