/* */

INFORMÁCIA K OZNAČENIU DOMU SÚPISNÝM A ORIENTAČNÝM ČÍSLOM

INFORMÁCIA K OZNAČENIU DOMU SÚPISNÝM A ORIENTAČNÝM ČÍSLOM

Podľa § 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z. je obec povinná určiť súpisné číslo každej budove nachádzajúcej sa na území obce.

Povinnosť označiť budovu číslom vyplýva vlastníkovi budovy!

  • Označenie domu číslami nie je iba povinnosťou vyplývajúcou zo zákona, ale aj účinnou pomocou pre rýchlejšiu a správnu orientáciu v obci. Nemá slúžiť iba cudzím občanom a tým, ktorí sa v obci nebývajú, ale aj poštovým doručovateľom, zdravotníkom, pri doručení zásielok a objednaného tovaru, zriadencom plynární, elektrární či vodárenskej spoločnosti a pri rôznych administratívnych úkonoch…
  • Je nenahraditeľnou pomôckou aj pri neočakávanej potrebe záchrannej zdravotnej služby, polície, prípadne iného zásahu…
  • Nezabúdajte, že neoznačená stavba môže skomplikovať inak celkom nevinnú situáciu.

Vážení spoluobčania,

všimnite si preto, koľko domov vo vašom susedstve nie je správne, resp. vôbec označených číslami a vžite sa do situácie napr. posádky vozidla zdravotnej služby, ktorá pri nočnej návšteve nedokáže ani pri najlepšej vôli nájsť medzi neoznačenými domami ani ten Váš.

 

 

Autor

Komentovanie je vypnuté.