/* */

Informácie o triedení odpadu a bližšie informácie o vrecovom zbere

Od septembra 2021 budú do vrecového zberu zapojené všetky mestské časti. Harmonogram je nastavený na odvoz v rovnaký deň pre obe komodity v celej mestskej časti (tj. v jeden deň bude OLO odvážať obe komodity – papier aj plast).

V prípade mestskej časti Bratislava – Čunovo bude odvozový deň plastov a papiera každý nepárny piatok a v septembri je podľa harmonogramu prvý odvozový deň piatok 17.09.2021.

Koncom augusta pripravujeme pre obyvateľov možnosť zistiť si svoj odvozový deň aj podľa ulice, ktorý budeme aktualizovať v tejto časti našej webovej stránky https://www.olo.sk/odvozovy-den-triedeneho-odpadu-vrecovy-zber/ .

Zmena_zberu_triedeneho_zberu_2021_zmena_jesen

  

Autor

Komentovanie je vypnuté.