/* */

Kam so stromčekom po Vianociach ? 🌲 🤔

PRÍPRAVY NA VIANOCE SÚ V PLNOM PRÚDE, ALE KAM SO STROMČEKOM PO VIANOCIACH?

Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) v spolupráci s hlavným mestom Bratislava zavádza nový systém zberu a odvozu vianočných stromčekov z viac ako 500 drevených ohrádok, ktoré budú postupne osadené vo všetkých mestských častiach Bratislavy.

S inštaláciou ohrádok sa začína 15. decembra a do 6. januára 2022 budú osadené v každej MČ. S odvozom stromčekov spoločnosť OLO začína 10. 1. 2022. V MČ Bratislava-Čunovo budú stromčeky odvážané týždenne každý piatok.

Vyzbierané stromčeky poputujú do kompostárne, kde sa premenia na živiny pre pôdu a nakoniec sa vrátia späť do prírody. ♻️ Spoločne tiež prispejeme k čistejším uliciam v našej mestskej časti.

Viac informácií nájdete na www.olo.sk/stromceky

Autor

Komentovanie je vypnuté.