/* */

Konkurz na člena/členku do tanečného súboru SĽUK-u

Generálny riaditeľ Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK) vyhlasuje

KONKURZ

na pracovnú pozíciu:

člen / členka tanečného súboru SĽUK-u,

ktorý sa uskutoční

7.4.2017 o 13:00 hod. v SĽUK-u
(Balkánska 31, Bratislava – Rusovce)

Požiadavky:
– vek minimálne 17 rokov
– ľudový tanec na pokročilej úrovni
– základná znalosť klasického tanca a iných tanečných techník
Priebeh konkurzu:

– tréning klasického tanca

– zadané ukážky z aktuálneho repertoáru SĽUK-u

– vlastná tanečná ukážka

Stručný profesijný životopis spolu a fotografiou je potrebné poslať najneskôr do 1.4.2016 e-mailom na: natasa.hesekova@sluk.sk alebo poštou na adresu: Slovenský ľudový umelecký kolektív, Balkánska 31, 853 08 Bratislava. Bližšie informácie Vám radi poskytneme na tel. čísle:  +421 911 022 033.

 

 

doc. Mgr. Juraj Hamar CSc.                                                                                                            generálny riaditeľ SĽUK-u

Autor

Komentovanie je vypnuté.