/* */

Nariadenie RVPS

Na základe nariadenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Bratislava, žiadame občanov aby do 5.2.2021 nahlásili na MÚ Bratislava-Čunovo počty chovov hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí podľa druhov a kategórií.

Uvedené informácie môžete zaslať na mailovú adresu: miestnyurad@mc-cunovo.sk alebo na t.č. 02/62850621, 62850629

 Zároveň žiadame občanov o nahlásenie akéhokoľvek výskytu uhynutých vtákov na RVPS Bratislava-mesto (02/64461209, 02/64461207, 0915 983 755)

81-2021 RVPS-nariadenie

Autor

Komentovanie je vypnuté.