/* */

Odvoz odpadu počas Veľkej noci

ODVOZ ODPADU POČAS VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV

 

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO a. s.) zabezpečuje odvoz odpadu počas veľkonočných sviatkov v upravenom režime.

Odvoz zmesového odpadu (čierne nádoby) bude v dňoch 10.4.2020 (Veľký piatok) a 11.4.2020 (sobota) prebiehať bez zmeny, tj. podľa harmonogramu platného na tieto dni.

Na Veľkonočný pondelok  naša spoločnosť nevykonáva svoju činnosť (v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy) . Z tohto dôvodu bude odvoz komunálneho odpadu (zmesového, triedeného a bioodpadu)  prebiehať v náhradných termínoch nasledovne:

  • odvoz bioodpadu bude vykonaný v stredu 15.4.2020 (namiesto pondelka 13.4.2020), tj. všetky ostatné odvozy v danom týždni budú vykonané podľa platného harmonogramu
  • náhradný odvoz zmesového odpadu a triedeného odpadu za Veľkonočný pondelok bude vykonávaný postupne v týždni od 14.4. do 18.4.2020.

Prosíme obyvateľov rodinných domov, aby zberné nádoby vyložili večer pred plánovaným odvozom odpadu.

Zberný dvor na Starej Ivanskej ceste 2 bude zatvorený 10.4.2020 (Veľký piatok), aj v sobotu 11.4.2020 ako aj 13.4.2020 (Veľkonočný pondelok).

Zákaznícke centrum bude na Veľký piatok telefonicky dostupné v čase od 7.00 do 12.00 hod. na t. č. 02/50 110 111 a zakazka@olo.sk, na Veľkonočný pondelok bude zatvorené.

Autor

Komentovanie je vypnuté.