/* */

OLO informuje

Odvoz zmesového odpadu, triedeného odpadu (papier, plasty, sklo), kuchynského a záhradného bioodpadu a jedlých olejov a tukov bude počas sviatku 1. novembra (utorok) prebiehať bez zmeny, teda podľa bežného harmonogramu platného na tento deň.

 

Viac o ďalších službách OLO počas sviatku sa dozviete na:

https://www.olo.sk/1-novembra-pocas-sviatku-vsetkych-svatych-bude-odvoz-odpadu-vykonany-bez-zmien/

 

Zároveň k dispozícii pre zdieľanie je aj post a soc. sieťach:

https://www.facebook.com/odvozalikvidaciaodpadu/posts/pfbid02wAnyTmyoxPALfiHppCwDSTqBK2xk648XQtWGfQyEY3KPN7RXrDiSQ4aCFnGFcj45l?__cft__[0]=AZWJs7RrA1E9vhCeRyBE_F_CtZSz5efNuJ4YxmEN7it9ZqF_fl_tYF-7giQuHj8ZbXyIOuRNZdSXTK_IemS3ndyC2SCErws2o-4uwi4GIwGRmtGKKmnaOQ9uOoQUl8MYUJaywVoht3_CrzF37pGnePhBsWeF00Ij3xD4yNmymqdtCtIRY9QzKpg3aMOszinjDVwH7qHVFFbun7lzeBRxNRed&__tn__=%2CO%2CP-R

Autor

Komentovanie je vypnuté.