/* */

Opatrenie na zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie na území Bratislavského kraja

Informácia oznamovacieho charakteru Krajského dopravného inšpektorátu , ktorej obsahom je upozornenie účastníkov cestnej premávky.

21 2016

Autor

Komentovanie je vypnuté.