/* */

Orez stromov- výzva

Výzva pre majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a okliesnenia stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení nachádzajúcich sa na nehnuteľnostiach vo vlastníctve a užívaní mestskej časti.
orez stromov

Autor

Komentovanie je vypnuté.