/* */

Oznam- čistenie komínov

Kominárske protipožiarne družstvo Gbely Vám oznamuje, že tak ako v predchádzajúcich rokoch bude v nasledujúcich dňoch v našej MČ vykonávať kontrolu a čistenie komínov, dymovodov a meranie možného úniku oxidu uhoľnatého.

O tomto Vám následne vystaví doklad potrebný pre účely kontroly alebo pre poisťovňu.

Viac informácií získate na tel.čísle: 0948 536 256

Autor

Komentovanie je vypnuté.