/* */

Oznam o kosení na miestnom citoríne

V dňoch 5.-6.9.2023 bude prebiehať kosenie trávnatých porastov na miestnom cintoríne.

Autor

Komentovanie je vypnuté.