/* */

Oznam pre verejnosť a stránkové hodiny MÚ počas vianočných sviatkov

Rozhodnutie o posunutí lehôt na vyjadrenie

Vzhľadom na zrušenie stránkových dní počas vianočného obdobia, súvisiace s vyhlásením tzv. lockdownu a snahou zamedziť šíreniu ochorenia COVID 19, predlžujeme možnosť podávať námietky a vyjadrenia k prebiehajúcim konaniam Stavebného úradu o počet dní, kedy v rámci miestneho úradu budú platiť tieto obmedzenia.

Rovnako sa posúvajú aj lehoty na všetky vyjadrenia týkajúce sa podaní na úseku životného prostredia, ohlasovne drobných stavieb, cestného správneho orgánu a informácie podané v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Napriek vyhlásenej mimoriadnej situácií sa budeme snažiť vybavovať všetky podania a žiadosti doručené na miestny úrad priebežne.

Stránkové hodiny miestneho úradu Bratislava-Čunovo:

21.12.2020          8,00 hod. – 17,00hod. – otvorené

22.12.2020          zatvorené

23.12.2020          zatvorené

28.12.2020          zatvorené

29.12.2020          zatvorené

30.12.2020          8,00 hod. – 12,00 hod. – otvorené

31.12.2020          zatvorené

V termíne od 04.01.2021 do 08.01.2021 bude Miestny úrad vybavovať stránky, iba po telefonickom dohovore so zamestnancami Miestneho úradu Čunovo.

 

Autor

Komentovanie je vypnuté.