/* */

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do OVK pre voľby na NR SR

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady SR môže doručiť politická strana alebo koalícia dňa 8.1.2020 do 24.00 hod. mailom na adresu: miestnyurad@mc-cunovo.sk

osobne: do 16.00 hod. do podateľne MÚ, od 17.00 do 24.00 hod. na tel.č. 0903 808 153

 

Autor

Komentovanie je vypnuté.