/* */

Oznámenie o uložení listovej zásielky na miestnom úrade

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Čunovo upozorňuje v zmysle § 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov občanov Denisa  Kocinca, Dmytro Pylyptseva s trvalým pobytom mestská časť Bratislava-Čunovo, že mu bola doručená písomnosť a zároveň ho vyzýva osobne si prevziať listovú zásielku v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Čunovo.

Autor

Komentovanie je vypnuté.