/* */

Oznámenie o začatí prác

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-ČUNOVO, HRANIČIARSKA 144/22, 851 10  BRATISLAVA

Oznámenie o začatí prác

 Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava oznamuje, že v MČ Bratislava-Čunovo bude v termíne od 04.04.2016 do 17.05.2016 realizovať zakabelizovanie VN a NN rozvodov. Trasovanie rozkopávky je naplánované po ul. Sochorova č. 2,4,6,8,10, ul. Hraničiarska (v úseku od ul. Sochrovej. po knižnicu na ul. Skýcovskej) a ul. Skýcovská  (v úseku od knižnice po ul. Záhumenná – vodojem).

Prosíme občanov o trpezlivosť a zhovievavosť počas rozkopávkových prác.

 

Autor

Komentovanie je vypnuté.