/* */

Poďakovanie starostky MČ Bratislava-Čunovo

Vážení spoluobčania, dobrovoľníci, podnikatelia a organizácie,

touto cestou by som v mene Miestneho úradu Bratislava-Čunovo a miestnej samosprávy chcela všetkým poďakovať za pomoc a ochotu pri organizácii Čunovského dňa detí 2018, ktorý sa konal v sobotu 02.06.2018. Vaším sponzorským príspevkom a dobrovoľnou pomocou ste prispeli na pekný deň plný nezabudnuteľných zážitkov pre všetky deti. Veríme, že naše spoločné úsilie a práca sa uplatnia aj v budúcnosti pri podobných akciách pre deti.

Ešte raz Vám všetkým srdečná vďaka a tešíme sa na ďalšiu úspešnú spoluprácu.

 

 

 

Autor

Komentovanie je vypnuté.