/* */

Poďakovanie starostky

Vážení spoluobčania,
dovoľte mi aby som vyjadrila vďaku všetkým občanom, ktorí mi prejavili dôveru v komunálnych voľbách. Ďakujem za Vašu podporu aj povzbudivé slová.
Práca v samospráve je tímová práca, preto sa budem aj naďalej snažiť v spolupráci s poslancami miestneho zastupiteľstva konať v prospech našej mestskej časti a jej obyvateľov ako starostka a zároveň poslankyňa zastupiteľstva hlavného mesta Bratislavy.
Zároveň srdečne blahoželám všetkým kandidátom, ktorí vo voľbách uspeli.

Autor

Komentovanie je vypnuté.