/* */

Pozor na podvodníkov!

V súčasnej dobe boli na území Slovenskej republiky zaznamenané nové druhy podvodov (z toho v mestskej časti Rusovce v jednom prípade dokonaný skutok, v jednom prípade pokus) na tom skutkovom základe, že neznámi páchatelia (bol zaregistrovaný mužský ako aj ženský hlas) kontaktujú občana prostredníctvom telefónneho hovoru, pričom telefónne číslo môže byť z ktorejkoľvek krajiny Európskej únie (vrátane Slovenska), pričom v anglickej komunikácii sa vydávajú za zamestnancov rôznych IT firiem (napr. Microsoft) a žiadajú od občana, aby si zapol počítač s tým, že pravdepodobne bol tento počítač napadnutý heckerom. Následne navigujú občana, aby si spustil program voľne dostupný na internete, ktorý vždy vystaví chybové hlásenie, v zmysle, že počítač bol napadnutý, prípadne že je zavírený a aby sa tento problém mohol odstrániť, páchatelia požiadajú o umožnenie vzdialeného prístupu do počítača za účelom opravy. Po získaní prístupu do počítača žiadajú za poskytnutie služby opravy počítača malý poplatok 10,- Eur s tým, že sa tento poplatok má uhradiť cez oficiálnu platobnú bránu, pričom občan musí zadať všetky svoje osobné údaje a taktiež údaje z platobnej karty vrátane bezpečnostné CVV kód. Vzápätí po potvrdení platby 10,- Eur občanovi automaticky z jeho účtu odíde platba už vo vyššej výške, najčastejšie v sume 500,- Eur.

Aby sa občania nestali obeťami podvodov, žiadame ich o zvýšenú obozretnosť!

 

Autor

Komentovanie je vypnuté.