/* */

Pozvánka NDS D4 Čunovo 15.06.2015

Pozvánka na informatívne stretnutie ohľadom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod Kompenzačnými opatreniami súviacim so zásahmi do prírody pri plánovanej výstavbe a prevádzke diaľnice D 4

Pozvanka NDS D4 Cunovo 15.06.2015

Autor

Komentovanie je vypnuté.