/* */

Prepravná služba pre obyvateľov Bratislavy

Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto, poskytuje podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách prepravnú službu pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím odkázané na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzické osoby s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a s obmedzenou schopnosťou orientácie.

Preprava odkázaných osôb je uskutočňovaná špeciálne upraveným motorovým vozidlom s plošinou pre vozičkárov do hmotnosti 300 kg (aj s vozíkom) s ukotvením vozíka vo vozidle a pripútaním vozičkára bezpečnostným pásom. V takomto prípade ostáva jedno miesto aj pre doprovod. V prípade, že klienti sú prepravovaní bez vozíka, možnosť prepravy je pre 4 osoby.

Cenník:
jazda vrámci mesta: 5€/jedna trasa

Objednávanie:
najneskôr deň vopred
vyplnením formulára (nájdete po zrolovaní stránky nadol)
mailom na prepravnasluzba.ba@redcross.sk
telefonicky – 0948 858 951 (8:00 – 15:00)

Pre koho je služba určená:
osoby ZŤP a ich sprievodcovia (preukázanie preukazom ZŤP)
seniori nad 62 rokov (preukázanie občianskym preukazom)
Na aké účely je služba určená:
preprava do inštitúcií (úrady, súdy, notár, poisťovňa)
preprava na pohreb, spoločenské podujatie, návšteva príbuzných a spoločenského podujatia
preprava do zdravotníckeho zariadenia, lekárne a pod.
Kedy je možné službu využiť:
pracovné dni od 7:00 do 15:00

viac info: http://bratislava.red-cross.sk/prepravnasluzba

Autor

Komentovanie je vypnuté.