/* */

Revízie plynových zariadení

Počnúc dnešným dňom a končiac stredou navštívia Vaše domácnosti zamestnanci Slovenskej revíznej a servisnej spoločnosti za účelom revízneho auditu. Podľa vyhlášky by mal mať každý obytný dom revíziu všetkých plynových zariadení v intervale každé tri roky. Zamestnanci spoločnosti sú riadne označení preukazom, ktoré si môžete overiť na zákazníckej linke 0902 96 96 86

Autor

Komentovanie je vypnuté.