/* */

Služby OLO počas novembrových sviatkov 2021

Bratislava, 28. októbra 2021 – Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO a.s.) zabezpečuje odvoz odpadu počas štátnych sviatkov 1.11. a 17.11.2021 bez zmeny, s výnimkou prevádzky zberných dvorov.

Odvoz zmesového komunálneho odpadu, triedeného odpadu (papier, plasty, sklo), záhradného bioodpadu, kuchynského bioodpadu a jedlých olejov a tukov bude počas dní 1. novembra (pondelok) a 17. novembra (streda) prebiehať bez zmeny, tj. podľa bežného harmonogramu platného na tento deň.

Zberný dvor OLO na Starej Ivanskej ceste 2 bude dňa 1.11. a 17.11. zatvorený; počas pracovných dní je zberný dvor otvorený v čase od 8.00 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 18.00.

Zberný dvor Rača na ulici Pri Šajbách 1 bude dňa 1.11. a 17.11. zatvorený; počas týždňa je otvorený vo štvrtok od 11.00 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 15.00.

ZEVO (Zariadenie na energetické využívanie odpadu, st. názov Spaľovňa Bratislava) neprijíma odpad od externých zákazníkov počas sviatkov. Počas pracovných dní je ZEVO otvorené v čase od 6.00 do 14.00 a v sobotu od 6.00 do 11.30.

Zákaznícke centrum bude počas sviatkov dostupné v skrátených hodinách od 7.00 do 12.00 a vybavuje výlučne e-mailové (zakazka@olo.sk) a telefonické (02/50 110 111) požiadavky.

Autor

Komentovanie je vypnuté.