/* */

Tlačová správa-bio odpad z hnedých zberných nádob

Mestská spoločnosť OLO začne s odvozom bio odpadu z hnedých zberných nádob od 1.3.2019.

Zároveň, bytové domy, ktoré sú vlastníkmi pozemku so zeleňou, majú možnosť požiadať hlavné mesto o pridelenie kompostéra. Náklady na kompostér sú hradené z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Viac informácií nájdete v priloženej tlačovej správe.

TS_OLO začne s odvozom bio odpadu zo záhrad

Autor

Komentovanie je vypnuté.