/* */

Upozornenie- internetové podvody

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave V upozorňuje verejnosť na nový model podvodného konania  pri ktorom dochádza k zneužitiu platobného prostriedku a následnej realizácií podvodných platieb zo strany neznámeho páchateľa.

Neznámy páchateľ kontaktoval poškodeného správou s ponukou na kúpu tovaru, ktorú poškodený inzeroval na internetovom inzertnom portáli. Neznámy páchateľ cez mobilnú aplikáciu slúžiacu na konverzáciu „WhatsApp“ kontaktoval predávajúceho a dohodli sa na cene za ponúkaný tovar vo výške 20,- €. Neznámy páchateľ sa opýtal, či je možné tovar zaslať prostredníctvom kuriérskej služby, s čím poškodený súhlasil. Poškodenému prišla pod hlavičkou inzertného portálu elektronická notifikácia na potvrdenie a prijatie platby, ktorú potvrdil. Následne obdržal druhú elektronickú notifikáciu, v ktorej bol požiadaný o autorizáciu jeho bankomatovej karty, kde do jednotlivých kolóniek napísal číslo svojej bankomatovej karty, platnosť karty a aj trojmiestny bezpečnostný kód zo zadnej strany karty. Následne poškodenému prišlo oznámenie z banky, že z jeho bežného účtu v krátkom časovom intervale odišli postupne tri platby v celkovej výške 598,02,- €.

Platby sú zrealizované ihneď a poškodené osoby prichádzajú o svoje finančné prostriedky. Vždy sa jedná o rôzne telefónne čísla, ktoré nemusia byť registrované na území Slovenskej republiky. Telefónne čísla mávajú aj zahraničnú predvoľbu.

Polícia v súvislosti s nárastom podvodných konaní na internetových inzertných portáloch apeluje na občanov: nedôverujte neznámym osobám, neposkytujete im osobné údaje, neuvádzajte číslo svojej bankomatovej karty, platnosť karty a trojmiestny bezpečnostný kód zo zadnej strany karty. Nedovoľte neznámym osobám, aby sa pripojili k Vašim mobilným a softvérovým zariadeniam.

V prípadoch, kedy vznikne podozrenie z podvodného konania neznámymi osobami kontaktujte políciu na telefónnom čísle 158, nezabudnite kontaktovať svoju banku za účelom zablokovania svojej bankomatovej karty.

 

Autor

Komentovanie je vypnuté.