/* */

ÚPRAVA PRACOVNÉHO ČASU 17.8.2022


ÚPRAVA PRACOVNÉHO ČASU

Mestská časť Bratislava-Čunovo informuje, že z dôvodu horúčav a záťaže teplom s prihliadnutím na ochranu zdravia zamestnancov pred poškodením v zmysle Vyhlášky č. 99/2016 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci a v zmysle Smernice starostky MČ č. 1/2017, dôjde k úprave základného pracovného času pracovníkom na Miestnom úrade Bratislava-Čunovo nasledovne:

streda 17.08.2022

pracovná doba

od 8.00 hod. do 12.00 hod.

od 13.00 hod. do 14.hod.

 

Autor

Komentovanie je vypnuté.