/* */

Úprava pracovného času z dôvodu horúčav

Mestská časť Bratislava-Čunovo informuje, že z dôvodu horúčav a záťaže teplom s prihliadnutím na ochranu zdravia zamestnancov pred poškodením v zmysle Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci, dôjde 12. augusta  2019 k úprave základného pracovného času pracovníkom na Miestnom úrade Bratislava-Čunovo (Smernica starostky MČ č. 1/2017) nasledovne:

pondelok  12.8.2019 – pracovná doba od 8.00 hod. – 14.00 hod.

Autor

Komentovanie je vypnuté.