/* */

Úprava stránkových hodín

ÚPRAVA ÚRADNÝCH HODÍN

Od 6.8.2018 do 10.8.2018

budú úradné hodiny Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Čunovo skrátené do 14:00 hod..

Toto opatrenie je vydané v súlade s § 4 ods. I Vyhlášky č.

544/2007 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej

republiky o podrobnostiach a ochrane zdravia pred záťažou

teplom pri práci.

 

Autor

Komentovanie je vypnuté.