/* */

Uzatvorenie Skýcovskej ulice-oznam

Z dôvodu realizácie stavebných prác na výstavbe rodinného domu bude dňa 31.3.2023 v čase od 7-19.00 od. uzatvorená Skýcovská ulica.

Autor

Komentovanie je vypnuté.