/* */

Výberové konania na obsadenie miesta riaditeľa MŠ- Ružinov

Oznámenia o vyhlásení výberových konaní na osadenie miesta riaditeľa materských škôl:

MŠ, Šťastná 26 a EP, Hraničná 22 v Bratislave-Ružinove

MŠ, Ivanská cesta 32/E v Bratislave-Ružinove

Predpokladaný nástup: 1. februára 2024

VK_MŠ Ivanská cesta

VK_MŠ Šťastná

Autor

Komentovanie je vypnuté.