/* */

Výberové konania- riaditeľ ZŠ-Bratislava-Ružinov

Oznámenia o vyhlásení výberových konaní na obsadenie miesta riaditeľa základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov, a to:

ZŠ P. Marcelyho, Drieňová 16

ZŠ SNP, Ostredková 14

ZŠ Nevädzová 2

ZŠ Medzilaborecká 11 v Bratislave.

VK – ZŠ Drieňová

VK – ZŠOstredková

VK – ZŠ Nevädzová

VK – ZŠ Medzilaborecká

Autor

Komentovanie je vypnuté.