/* */

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školu ,Hargašova 5, 843 57 Bratislava s nástupom od 15.10.2016

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školu, Hargašova 5, 843 57 Bratislava s nástupom od 15.10.2016

bližšie informácie tu:

Záhorská Bystrica- výberové konanie

Autor

Komentovanie je vypnuté.