/* */

Výberové konanie na prenájom plávajúcich pristávacích zariadení-Vodohospodárska výstavba š.p.

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, sídlo P.O.BOX 45,
Karloveská 2, 842 04 Bratislava vyhlasuje výberové konanie na prenájom 3
plávajúcich pristávacích zariadení nachádzajúcich sa na vodnej ceste Dunaj
v k. ú. Čunovo, Šamorín a Hamuliakovo.
Bližšie informácie tu:

Oznámenie o vyhlásení VK

Autor

Komentovanie je vypnuté.