/* */

Výberové konanie -ZŠ s MŠ, Cádrova 23, Bratislava Nové Mesto

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa/(ky) Základnej školy s materskou školou, sídlom Cádrova 23, 831
01 Bratislava s predpokladaným nástupom po úspešnom ukončení výberového konania 01.04.2024

bližšie informácie:

VK_riaditel ZŠ s MŠ_Cádrova 23_BA

 

Autor

Komentovanie je vypnuté.