/* */

Zápis detí do prvých ročníkov základných škôl pre školský rok 2023/2024-oznam

Oznamujeme rodičom školopovinných detí, ktoré nastupujú v školskom roku 2023/2024 do prvého ročníka, že MČ Bratislava-Petržalka určila Všeobecne záväzným nariadením č.2/2023 zo dňa 14.3.2023 plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov s trvalým pobytom v MČ Bratislava-Čunovo v školskom obvode Gessayova 2, Bratislava.

Autor

Komentovanie je vypnuté.