/* */

Zatvorenie MŠ Cédrová ulica č. 6

Mestská časť Bratislava-Čunovo  pre vysokú chorobnosť  detí  ako aj zamestnancov zatvára Materskú školu  Cédrová ul. č. 6, nakoľko už dlhší čas je chorobnosť detí vyššia ako 20%, aktuálne chorobnosť dosahuje hranicu  70%.

Materská  škola bude  uzavretá od pondelka 12.12.2022 (vrátane) do piatka, 16.12.2022 (vrátane) predmetné opatrenie Mestská časť Bratislava-Čunovo ako zriaďovateľ vykonáva  v  súlade s Metodickým  usmernením Ministerstva školstva č. 15/2005-R zo dňa 31.10.2005, ktorým sa vydáva Plán opatrení pre základné a stredné školy a školské zariadenia pre prípad pandémie chrípky a chrípke podobných ochorení, prípadne pri zvýšenom výskyte aj iných respiračných ochorení alebo na ochorenie COVID 19.

Prevádzka materskej školy bude obnovená dňa 19.12.2022.

Ďakujeme za pochopenie, chorým detičkám želáme skoré uzdravenie.

 

1352-2022 uzatvorenie MŠ Cédrová

 

Autor

Komentovanie je vypnuté.