/* */

Oznam- Dlhá ulica- záhrady

Podľa platného ÚPN hlavného mesta SR Bratislava a jeho zmien a doplnkov toho času nie je možné v lokalite Dlhá ulica-záhrady povoliť ďalšiu novú stavbu z dôvodu, že sa jedná  o  stabilizované  územie  a  už v  súčasnosti  je  povolená  miera zastavanosti 15% prekročená.  Mestská časť Bratislava-Čunovo požiadala o schválenie zmien a doplnkov  Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy pre túto lokalitu, ktorá je zaradená ako ZaD 04 a predpokladaný termín schválenia zmeny je cca koncom roka 2016.

 

Autor

Komentovanie je vypnuté.