/* */

Poďakovanie za pomoc a ochotu pri organizácii Čunovského dňa detí 2017

Vážení spoluobčania, dobrovoľníci, podnikatelia a organizácie,
touto cestou by som v mene Miestneho úradu Bratislava-Čunovo a miestnej samosprávy chcela všetkým poďakovať za pomoc a ochotu pri organizácii Čunovského dňa detí 2017, ktorý sa konal v sobotu 03.06.2017. Vaším sponzorským príspevkom a dobrovoľnou pomocou ste prispeli na pekný deň plný nezabudnuteľných zážitkov pre všetky deti. Veríme, že naše spoločné úsilie a práca sa uplatnia aj v budúcnosti pri podobných akciách pre deti.

Ešte raz Vám všetkým srdečná vďaka a tešíme sa na ďalšiu úspešnú spoluprácu.

Ďakujeme :
Kovovýroba DODO
Reštaurácia Furmanka
Bufet Obrátka
Poľovnícke združenie
Dobrovoľný hasičský zbor Čunovo
Vodohospodárska výstavba š.p.
Autoservis – Michal Maász
PD Dunaj Rusovce
Kaderníctvo – Ivona Miletichová
Štefan Bán – Kont Expres
BENIMA
Martina Puszterová
Mária Babičová
Alena Pallesichová
Marta Pallesichová st.
Marta Pallesichová ml.
Katarína Póňová
Nataša Krammerová
Soňa Rybáriková
Mária Broszová
Ján Kausich
Ján Bodics
Mária Broszová
Lenka Maschkanová
Otokar Labaš
Ján Hátas
Slavomír Balucha
Miriam Baluchová
Elena Klučková
OZ Priatelia Čunova

Autor

Komentovanie je vypnuté.