/* */

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov- ZaD 04″- správa o hodnotení strategického dokumentu

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov- ZaD 04″- správa o hodnotení strategického dokumentu

163 2016 ÚP hlm.SR ZaD 04 -správa o hodnotení strateg.dokumentu

 

 

Autor

Komentovanie je vypnuté.