/* */

Zatvorenie miestneho úradu

OZNAM

MIESTNY ÚRAD MČ BRATISLAVA – ČUNOVO

bude dňa 26.apríla 2023

od 13.00 hod. do 14.30 hod.

z technických príčin

Z A T V O R E N Ý

Autor

Komentovanie je vypnuté.