/* */

Zber komunálnych odpadov z domácnosti s obsahom škodlivých látok na území hl. m. SR Bratislavy – jeseň 2019

Tak ako každý rok, aj tento rok sa v našej mestskej časti uskutoční zber komun. odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok. Termín zberu v MČ Bratislava-Čunovo si môžete skontrolovať nižšie v tabuľke.

Jesenný zber komun.odpadov 2019

Autor

Komentovanie je vypnuté.