/* */

Návrh DODATKU č.1. k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2007 o poskytovaní dotácií

Návrh DODATKU č.1. k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2007 schváleného uznesením miestneho zastupiteľstva dňa 26.06.2007 o poskytovaní dotácií

dodatok-c-1-k-vzn-2-2007-navrh-dotacie

 

Autor

Komentovanie je vypnuté.