/* */

Návrh VZN o prijímaní detí do MŠ

Návrh VZN, ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do materskej školy, určuje výšku a spôsob úhradu príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole v zriaďovateľskej  pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Čunovo

Návrh VZN – MŠ opr.

Autor

Komentovanie je vypnuté.