/* */

Návrh -VZN -sociálne služby

NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie  Mestskej časti Bratislava – Čunovo

č. 1/2018 zo dňa ………………….. o podmienkach a rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrady za sociálne služby v mestskej časti Bratislava–Čunovo.

VZN o sociálnej službe II.

Autor

Komentovanie je vypnuté.