/* */

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby „Obytná zóna Čunovo-Zichyho Tably B1- Miestna obslužná komunikácia“

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby „Obytná zóna Čunovo-Zichyho Tably B1- inžinierske siete“ Miestna obslužná komunikácia“ – verejná vyhláška

UKSP148-TX12017C-Ba VV

Autor

Komentovanie je vypnuté.